Experience livelaw

www.livelaw.in

 

Lag påverkar samhället i stort sätt och är djupt inbäddad i vår sociala världen. Strävan efter social förändring innebär därför ett engagemang med lag. I Indien blir den sociala dimensionen av lag särskilt relevant med tanke på att juridiska tjänster är i stort sett otillgängliga för den vanliga människan. Under de senaste fem åren har lag och jurister genomgått en metamorfos, inte bara i Indien utan i hela världen. Båda har mognat som en naturlig reaktion för världen att bli en global by. Idag finns det också nya utmaningar och nyare former av konkurrens. De i baren och bänken förväntas utföra sina uppgifter med större etik och mer ansvar. Live lag är en omfattande juridisk nyhetsportal och är inställd på att omdefiniera standarden rätts journalistik i Indien. Vår strävan är att ta in mer insyn i rätts rapportering utan att sänka överhöghet lag.

View project
Aljubairy

Aljubairy

Content Management System
vyttalaqua.com

vyttalaqua.com

Content Management System
3dimprimo.se

3dimprimo.se

Content Management System
vibgyorworld.net

vibgyorworld.net

Content Management System