Experience 3dimprimo.se

3dimpriomo

 

Vårt arbete präglas av samverkan med våra kunder, att allt vi utvecklar och tillverkar bör kontrolleras med kunden. 3D Imprimo AB är koncentrerad i Örebro län där vi verkar.
Våra kunder kan dock agera både lokalt och globalt. Vi är i dagsläget 5 anställda och verksamheten påbörjades under hösten 2014. Våra kunder är från början i Örebroregionen med fokus på Örebro läns landsting, Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi är stolta över vår tekniska kompetens i kombination med en tydlig ambition att lösa uppdraget på bästa sätt med kunden.

View project
needlineindia

needlineindia

Hemsidedesign
israelidag

israelidag

Content Management System
punarjanicharitabletrust

punarjanicharitabletrust

Hemsidedesign
azurlondon

azurlondon

ECommerce Expert