Experience 3dimprimo.se

3dimpriomo

 

Vårt arbete präglas av samverkan med våra kunder, att allt vi utvecklar och tillverkar bör kontrolleras med kunden. 3D Imprimo AB är koncentrerad i Örebro län där vi verkar.
Våra kunder kan dock agera både lokalt och globalt. Vi är i dagsläget 5 anställda och verksamheten påbörjades under hösten 2014. Våra kunder är från början i Örebroregionen med fokus på Örebro läns landsting, Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Linköping.

Vi är stolta över vår tekniska kompetens i kombination med en tydlig ambition att lösa uppdraget på bästa sätt med kunden.

View project
Forever Rose

Forever Rose

Hemsidedesign
edumartasia

edumartasia

Content Management System
Propskey

Propskey

Content Management System
alufib

alufib

Content Management System