Expertise SMS-tjänsten


Du är fri att välja hur du skickar och tar emot SMS-meddelanden. Skicka på webben med NetMessenger, från e-post med någon e-postklient , direkt från Outlook, eller integrera i dina applikationer med hjälp av vår API. Oavsett om du behöver skicka 1 eller 1 miljon meddelanden är det lätt att göra. Mottagande är också enkelt, bara använda ett virtuellt mobilnummer (VMN) eller hyra ett sökord på vår kortkod.

get started