Expertis engagemang blandas med planerade insatser ledde till framgång